Effectief vergaderen: in 5 stappen naar 50% minder vergaderen


Mensen vergaderen veel en zijn vaak niet tevreden over de kwaliteit ervan


Wij geloven dat in de helft van de tijd er meer resultaat bereikt kan worden. Nooit Meer Vergaderen elimineert onnodige vergadertijd en zorgt voor effectieve samenwerking met focus op klantbehoeften en inspiratie.

De vergadercultuur aanpakken door nieuwe vergaderregels te introduceren gaat echt niets opleveren. Het gaat om het aanpakken van de oorzaak van het vele en saaie vergaderen. Gebrek aan duidelijkheid, (zelf)vertrouwen, vaardigheden, creativiteit en ideeën om gewoonten te doorbreken.

Resultaat na 3 tot 4 maanden is dat teams met meer plezier samenwerken, de ambitie en de klant centraal staan, en er tot 50% minder tijd wordt besteed aan vergaderen! Onze aanpak in 5 stappen:

1.


Verbeterpotentieel vaststellen door vergadercultuur in kaart te brengen


2.


Quickwins: direct een aantal cruciale vergadertips doorvoeren


3.


Vaardigheden ontwikkelen voor effectief vergaderen en samenwerken


4.


Transformatie door oorzaak vergadercultuur aan te pakken


5.


Borging door werkafspraken en faciliteiten te implementeren